PRISLISTE (ydelser der ikke er omfattet af sygesikringen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attester: 

Motorattest (for patienter under 69 år) 

400,00 kr

Motorattest (for patienter over 69 år)

500,00 kr

Arbejdsophør/afvisning/-rådighed

666,25 kr

Rejseafbestilling

717,50 kr

Attester betales efter tidsforbrug

300,00 kr pr. påbegyndt 15. min

Enkelttilskudsansøgning (medicintilskud)

200,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinationer

Alle børnevaccinationer samt stivkrampe (Di-Te) er gratis. 

Influenzavaccination er i perioden fra 1. oktober til 15. januar gratis for patienter over 65 år, førtidspensionister samt ved visse kroniske lidelser. For alle øvrige patienter er prisen 200,00 kr.

 

Ved vaccinationer, der ikke er dækket af sygesikringen :

1. vaccination + vejledning                        300,00 kr

Efterfølgende vaccinationer                      150,00 kr