PRISLISTE (ydelser der ikke er omfattet af sygesikringen)


Attester: 

Motorattest (for patienter under 69 år) 

400,00 kr

Motorattest (for patienter over 69 år)

500,00 kr

Arbejdsophør/afvisning/-rådighed

611,25 kr

Rejseafbestilling

675,00 kr

Helbredsattest til levnedsmiddel

425,25 kr

Forsikringsattester betales efter tidsforbrug

300,00 kr pr. påbegyndt 15. min

Enkelttilskudsansøgning (medicintilskud)

200,00 kr

   

 

Alle børnevaccinationer samt stivkrampe (Di-Te) er gratis. Rejsevaccinationer samt vejledning betales af patienten selv.

Influenzavaccination er i perioden fra 1. oktober til 31. december gratis for patienter over 65 år, førtidspensionister samt ved visse kroniske lidelser. For alle øvrige patienter er prisen 200,00 kr.

 

Vaccinationer ikke dækket af sygesikringen (rejser m.v.): 

1. vaccination + vejledning

300,00 kr

Efterfølgende vaccinationer

150,00 kr

Hepatitis A (børn)

265,00 kr

Hepatitis A (voksne)

330,00 kr

Hepatitis B (børn)

225,00 kr

Hepatitis B (voksne)

275,00 kr

Hepatitis A+B (børn)

350,00 kr

Hepatitis A+B (voksne)

500,00 kr

Gul feber

275,00 kr

Japansk hjernehindebetændelse

Spørg efter prisen, da den varierer

Gammaglobulin (Beriglobin)

Spørg efter prisen, da den varierer

Meningokok

Spørg efter prisen, da den varierer

Pneumokok

Spørg efter prisen, da den varierer

Ticovac

330,00 kr