Sygeplejerske Lotte Bang

Lotte begyndte som sygeplejerske i lægehuset maj 2014.

Hun har mange års erfaring indenfor hjemmeplejen i Haderslev, og har især specialiseret sig inden for avanceret sårpleje.

I lægehuset varetager hun i fællesskab med vores andre sygeplejersker alle sygeplejemæssige opgaver herunder sårbehandling, blodprøvetagning, blodtryks- og diabeteskontrol, EKG, vaccinationer, vægtkontrol, livsstilssamtaler, fjernelse af suturer og fjernelse af gips.

Årskontrol KOL og diabetes foregår vanligvis ved sygeplejerske.

Sygeplejerske Inger Rossen Petersen

Inger begyndte som sygeplejerske i lægehuset september 2019.

Hun har mange års erfaring som sygeplejerske fra både sygehus, hjemmeplejen samt plejehjem. Er tidligere leder af Øsby Plejecenter.

I lægehuset varetager hun i fællesskab med vores andre sygeplejersker alle sygeplejemæssige opgaver herunder sårbehandling, blodprøvetagning, blodtryks- og diabeteskontrol, EKG, vaccinationer, vægtkontrol, livsstilssamtaler, fjernelse af suturer og fjernelse af gips.

Årskontrol KOL og diabetes foregår vanligvis ved sygeplejerske.

Bioanalytiker/sekretær Mille Pansler

Bioanalytiker og sekretær i lægehuset siden maj 2018. 

Mille har mange års erfaring med klinisk arbejde samt sekretærfunktion i lægepraksis.

Blodprøver, EKG, vaccinationer, undersøgelse af urinprøver, måling af blodtryk og udlevering af antabus.

Forberedende undersøgelser ved årskontrol for KOL og diabetes m.fl.

 

Sygeplejerske Mette Lundhede Petersen

Sygeplejerske i klinikken siden marts 2022.

Mette har erfaring som sygeplejerske fra sygehus samt hjemmeplejen.

I lægehuset varetager hun i fællesskab med vores andre sygeplejersker alle sygeplejemæssige opgaver herunder sårbehandling, blodprøvetagning, blodtryks- og diabeteskontrol, EKG, vaccinationer, vægtkontrol, livsstilssamtaler, fjernelse af suturer og fjernelse af gips.

Lægesekretær Tanja Hagesen

Lægesekretær i lægehuset siden december 2018.

Tanja har mange års erfaring som lægesekretær, både fra sygehus og speciallægepraksis.

Varetager mindre kliniske opgaver såsom urinundersøgelse samt EKG-optagelse.