Læge Ole Larsen

Født 1966.

Speciallæge i almen medicin.

Kompagnon i lægehuset siden maj 2007.

Fagligt: Har bred interesse i alle aspekter af almen medicin men med særlig interesse inden for  børnesygdomme, svangerskab, astma/allergi og idrætsskader.

Personligt: Bosiddende i Haderslev, gift og far til 2 voksne børn og 1 barn i skolealder.

Læge Anita Corydon

Født 1972.

Speciallæge i almen medicin.

Tilknyttet lægehuset siden 2009 og kompagnon fra 2010.

Har mange års erfaring som læge i Sønderjylland, hvor hun har arbejdet på sygehusene i Haderslev, Åbenrå og Sønderborg.
Har herudover ½ år fungeret som kommunelæge i Norge.

Er gift og mor til 3 piger.

Læge Janus Jørgensen

 

Født 1978

Speciallæge i almen medicin.

Kompagnon siden 2017.

Har bred interesse i alle områder af almen medicin, men med særlig viden om sygdomme i bevægeapparatet samt mavetarmsystemet.

Er gift og far til 3 børn.

Læge Louise Steenberg

 

Speciallæge i almen medicn.

Ansat i lægehuset siden 1. februar 2020.

Har flere års erfaring som praktiserende læge.

Uddannelseslæge Martin Bruun Hansen

 

Martin er i gang med speciallægeuddannelsen i almen medicin (praktiserende læge), og er ansat i lægehuset i perioden:

1. marts - 31. august 2019 samt 1. marts - 31. august 2022.

I mellem de 2 perioder er han ansat på skiftende sygehusafdelinger som led i sin speciallægeuddannelse, men vi ser ham i lægehuset 1 dag om måneden.

Martin har forud for lægeuddannelsen arbejdet mange år som falckredder.

Rune Voss

Rune er i gang med speciallægeuddannelsen i almen medicin (praktiserende læge), og er ansat i lægehuset i perioden:

1. marts 2022 - 28. februar 2023.

Rune er i sin sidste fase i uddannelsen til praktiserende læge.