Læge Ole Larsen

Født 1966.

Speciallæge i almen medicin.

Kompagnon i lægehuset siden maj 2007.

Fagligt: Har bred interesse i alle aspekter af almen medicin men med særlig interesse inden for  børnesygdomme, svangerskab, astma/allergi og idrætsskader.

Personligt: Bosiddende i Haderslev, gift og far til 2 voksne børn og 1 barn i skolealder.

Læge Anita Corydon

Født 1972.

Speciallæge i almen medicin.

Tilknyttet lægehuset siden 2009 og kompagnon fra 2010.

Har mange års erfaring som læge i Sønderjylland, hvor hun har arbejdet på sygehusene i Haderslev, Åbenrå og Sønderborg.
Har herudover ½ år fungeret som kommunelæge i Norge.

Er gift og mor til 3 piger.

Læge Janus Jørgensen

 

Født 1978

Speciallæge i almen medicin.

Kompagnon siden 2017.

Har bred interesse i alle områder af almen medicin, men med særlig viden om sygdomme i bevægeapparatet samt mavetarmsystemet.

Er gift og far til 3 børn.

Uddannelseslæge Martin Bruun Hansen

 

Martin er i gang med speciallægeuddannelsen i almen medicin (praktiserende læge), og er ansat i lægehuset i perioden:

1. marts - 31. august 2019 samt 1. marts - 31. august 2022.

I mellem de 2 perioder er han ansat på skiftende sygehusafdelinger som led i sin speciallægeuddannelse, men vi ser ham i lægehuset 1 dag om måneden.

Martin har forud for lægeuddannelsen arbejdet mange år som falckredder.

Uddannelseslæge Marianne Falby

 

Marianne er i fuld gang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin.

I øjeblikket arbejder hun primært på sygehus, men 1 dag om måneden arbejder hun i lægehuset (returdage). 

Fra 1. november 2019 til 30. april 2020 er Marianne fastansat i lægehuset.

Uddannelseslæge Giuliana Diaz

Giuliana er uddannet læge og aktuelt ansat i lægehuset i perioden 1. april til 30. september 2019 som led i sin kliniske basisuddannelse (KBU).

 

Læge Simon Sørensen

 

Simon er uddannet læge og aktuelt ansat i lægehuset i perioden 1. august 2019 til 30. januar 2020 som led i sin kliniske basisuddannelse (KBU).