AKKREDITERING / TILSYNSRAPPORT


Den 10. oktober 2017 var lægehuset tilfældigt udtrukket til at få besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der blev efterfølgende udfærdiget en rapport, som du kan læse i sit fulde omfang ved at følge nedenstående link.

Der blev bl.a. beskrevet:

"Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at klinikken fremstod veldrevet med gode procedurer og en systematisk og patientsikker tilgang til behandlingen. Det fremgik, at klinikken løbende arbejder med forbedringer og udvikling af arbejdsgange og behandlingsregimer - der var allerede igangsat tiltag til forbedring af journalføring og udarbejdelse af behandlingsplaner. Der blev lagt vægt på et trygt læringsmiljø for alle ansatte."

"De fleste målepunkter var opfyldte. De uopfyldte målepunkter omhandlende manglende dokumentation/journalføring."


https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/~/media/270E99984FC4493182AAB8A56381A1E9.ashx